czwartek, 31 marca 2016

Młodość

Wystawa plakatu w Galerii "Filar Sztuki"

Galerię "Filar Sztuki" wypełniły plakaty, których hasłem jest młodość widziana oczami młodych. Autorami prac są uczestnicy warsztatów technicznych prowadzonych przez Zbigniewa Babińskiego, studenci Instytutu Pedagogiczno-Językowego PWSZ w Elblągu.
Temat związany jest z myślą przewodnią zaplanowanej na maj XI Międzyuczelnianej Konferencji Naukowej – „tożsamość młodych”.