czwartek, 23 lutego 2012

Galeria Filar Sztuki - reaktywacja
Grafika komputerowa (dwu- i trójwymiarowa) 

23 lutego wraz z otwarciem nowego budynku dydaktycznego została otwarta wystawa grafiki komputerowej studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.
Autorami prac są członkowie Graficznego Koła Naukowego FUTURE 3D działającego przy Instytucie Informatyki Stosowanej pod pieczą dr. inż. Henryka Olszewskiego. Studenci prezentują wizualizacje rzeczywistości, bajki i uczuć wykonane za pomocą technik komputerowych - grafikę dwu- i trójwymiarową w formie drukowanej i w formie prezentacji multimedialnej.
Celem działania członków FUTURE 3D jest „rozwijanie kreatywnego myślenia w zakresie tworzenia grafiki dwu- i trójwymiarowej, artystyczne kształtowanie obrazów otaczającego świata, modelowanie i symulacja układów fizycznych, programowanie w grafice komputerowej” (www.pwsz.elblag.pl/Future-3D). 
Efektem działania są prace, które można oglądać do 23 kwietnia w Galerii Filar Sztuki przy Bibliotece PWSZ w Elblągu od poniedziałku do piątku w godz. 9-16, w  soboty w godz. 9-14.

Autorzy: