poniedziałek, 13 kwietnia 2015

Elbląg rysowany i malowany

Młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu oraz Galeria Filar Sztuki PWSZ w Elblągu   zapraszają na wystawę prac młodzieżowej pracowni plastycznej prowadzonej przez Katarzynę Smeję-Skulimowską

Do pracowni plastycznej MDK w Elblągu uczęszcza młodzież elbląskich liceów, gimnazjów oraz studenci. Młodzi ludzie pod okiem pani Katarzyny Smei-Skulimowskiej uczą się trudnego warsztatu rysunku i malarstwa.