poniedziałek, 11 maja 2015

"Starość - błogosławieństwo czy przekleństwo" - wystawa plakatów wykonanych przez studentów IPJ

Galeria "Filar Sztuki" zaprasza na wystawę plakatu towarzyszącą 
X Międzyuczelnianej Konferencji Naukowej pt. "Starość - błogosławieństwo czy przekleństwo?" Inspiracje Jana Pawła II dla współczesności.
Plakaty zostały wykonane przez studentów Instytutu Pedagogiczno-Językowego w czasie warsztatów technicznych prowadzonych przez Zbigniewa Babińskiego.

Autorzy plakatów: