poniedziałek, 30 listopada 2015

Cielesności


Zapraszamy na wernisaż wystawy Karoliny Kardas "CIELESNOŚCI", który odbędzie się 4 grudnia o godzinie 18.00
Karolina Kardas - ur. w 1992 r. w Elblągu. Studentka piątego roku malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Stypendystka Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego. Zajmuje się malarstwem, tworzy obiekty, video i instalacje site-specific. Od listopada jest rezydentką w Kolonii Artystów w Gdańsku.
Głównym motywem moich prac jest ciało, skóra. Poprzez fragmentaryczność i haptyczność materii chcę zmienić kontekst cielesności. Powstałe prace to wynik moich poszukiwań granicy między tym co fizyczne, empirycznie doświadczane, a tym co istnieje poza obrazem. Skóra jest przykładem abjektu, materii granicznej, nieprzynależnej, która w moim mniemaniu jednocześnie burzy i pogłębia kartezjański dualizm.

poniedziałek, 9 listopada 2015

Spotkanie z wnukiem Waleriana Straszewicza - fotorelacja

Fotorelacja ze spotkania z Walerianem Straszewiczem, 
wnukiem entomologa Waleriana Straszewicza (1885-1968), autora rysunków ptaków i motyli zaprezentowanych na wystawie zatytułowanej "W świecie ciszy".